קידום אתרים

פיתוח אפליקציות במגוון תחומים

 

לפלטפורמט android צד לקוח וצד

 

שרת בהתאמה.

כמו גם אפליקציות מדף בתחום: מתנות,

 

אפליקציות לאוכלוסיה מבוגרת, 

 

קורות חיים, יחצני"ם, קישוריות לאתרי

 

אינטרנט וכד'

החברה מנהלת מזה מספר שנים פרוייקט

 

תמיכה ליזמים צעירים בפיתוח אפליקציות

 

Pro Bono